• 2971
  • 2794

ارگ بنیان گذار و برگزارکننده سلسه نشست های تخصصی و مذاکرات مستقیم در صنعت و ساختمان با بیش از 15 سال تجربه و تخصص در حوزه های مرکز اطلاعات و آمار پروژه ها و بازاریابی مویرگی صنعت و ساختمان

“حضور مجریان توانمند صدا و سیما در نشست های ارگ”

“برگزاری 25 نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم صنعت و ساختمان ارگ”

برای توضیحات بیشتر برو روی پوستر نشست ها کلیک کنید.

شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی
شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی
نشست تخصصی نشست تخصصی

 

 

 

 

اولین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تجار و سازندگان سوریه با برندهای صنعت و ساختمان ایران  

بخش کوتاهی از نشست های برگزار شده ی مجموعه ارگ

            

ارگ، تنها مرکز معتبر آمار و اطلاعات پروژه های در حال احداث

جهت ارتباط مستقیم با واحد آمار میتوانید با شماره تلفن های زبر تماس بگیرید.

09331301608-05137120546

            

بسته های آماری کاملا به روز هستند و بعد از انتخاب مرحله عملیاتی و سایر اطلاعات برای شما ارسال خواهند شد

فقط در مراحل خاک و گچ ، سفید کاری و در حال اتمام تفکیک منطقه وجود دارد

اطلاعات  به همراه با تصاویر می باشد که در روزهای شنبه ، سه شنبه از طریق ایمیل ارسال می گردد.

خدمات سمانه ی آمار و اطلاعات پروژه های ساختمانی:

پشتیبانی

صحت اطلاعات

به روز بودن اطلاعات

رضایت مشتریان

هرگونه تقلید ،کپی برداری و اجرای بدو ن اجازه از روشهای برگزاری سلسله نشستهای تخصصی و مذاکرات مستقیم صنعت ساختمان ارگ و مرکز آمار واطلاعات پروژه های ساختمانی مشهد که توسط این مجموعه بنیانگذاری شده است حرام و مشارکت درآن توسط شرکتها جایز نمیباشد.

✅ مجموعه صنعت ساختمان ارگ