• 1243
  • 1244
  • 1246

دهـمین نشست تخصصی مدیران اجرایی 124  برج و  پروژه  مطرح در حال احداث  مشهد مقدس با تأمین کنندگان معتبر تجهیزات و مصالح ساختمانی کشور و شرکتهای سازنده پروژه هتل مجلل درویشی

 

زمـان : پنجشنبه 8  اسفند1392       

 مـکان: هتل مجلل درویشی مشهد


این نشست با حضور مهندسین 124برج و پروژه مطرح درحال احداث درعصر پنجشنبه 8 اسفند ماه 1392 در مکان هتل مجلل درویشی برگزار گردید ، در این نشست تخصصی همچون گذشته تمهیدات ویژه ای برای معرفی هدفمند شرکت های معتبر حاضر، به مدیران و مهندسین برج ها و پروژه های مطرح دعوت شده در نظر گرفته شده بود.