• 1243
  • 1244
  • 1246

 

دومین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساختمانی

 با مسئولین پروژه های در حال احداث مشهد مقدس

 

زمـان:  14 اردیبهشت  1391                

 مکان: هتل پارسیان توریست توس مشهدمقدس

 

      با استقبال پور شور مسئولین پروژه های ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات دومین نشست تخصصی با روشی متفاوت با همکاری سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در راستای ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و پروژه سازان و حذف واسطه گری در جهت تامین مصالح به پروژه ها مورخه 14/2/1391 در هتل پارسیان توریست توس مشهد با مجری گری آقای خسروی به طور باشکوهی برگزار گردید.