• 1243
  • 1244
  • 1246

سـومین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیدکنندگان و شرکتهای فعال مصـالح و تجهیزات ساختمانی با مسـئولین پروژه های در حال احداث تـهران

 

زمان:  28  تیـرماه  1391                          

 مکان: هتل پارسیان انـقلاب تهر ان

 

     پس از دو مرحله برگزاری نشست های تخصصی صنعت ساختمان ارگ با تحقیق بازار صنعت ساختمان پایتخت و استقبال بخشی از تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات استاندارد این نشست در تاریخ 28/4/1391  در هتل پارسیان انقلاب تهران با حضور 25 شرکت فعال و تولیدکننده با مجری گری آقای حسین زاده مجری توانمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه سراسری برگزار گردید.

علیرغم زحمت های فراوان جهت برگزاری هرچه پر شکوه این نشست توسط گروه ارگ به دلیل عدم همکاری سازمان نظام مهندسی استان تهران و بخشی از مسئولین مربوطه این نشست با استقبال کمتر بازدید کنندگان پروژه ساز مواجه شد. و به دلیل جبران خسارات احتمالی مشارکت کنندگان از سوی مدیریت مجموعه ارگ ایشان در نشست مشهد به طور رایگان دعوت گردید.

ضمناً در پایان مراسم نشست تهران تمامی تولیدکنندگان مشارکت کننده در این نشست لوح یادبود اهداء گردید.