• 1243
  • 1244
  • 1246

سیـزدهمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تجار و بازرگانان کشور افغانستان با برندهای معتبر تجهیزات و مصالح ساختمانی  کشور

 

زمـان :  27 آبــان ماه  1393        

مـکان: هتل بین المللی پارس

 

 این نشست با عنایت به همکاری سفیر و سرکنسولگری کشور افغانستان در نشست های قبل، با تفکر و بررسی و تحقیقات میدانی گسترده پیرو نامه رسمی وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان به شماره 155مورخ 29/ 6/1393 مجموعه ارگ، که در سایت موجود میباشد، در نظردارد در سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برای نخستین بار در کشور هدفمندترین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تجار و بازرگانان حقیقی کشور افغانستان با برندهای تجهیزات و مصالح ساختمانی را مورخ27 آبانماه 1393 در هتل پنج ستاره پارس مشهد با هدف حذف واسطه گری و توسعه صادرات پایدار برگزار نماید..