• 1243
  • 1244
  • 1246

– هفـتمین  نشست  تخصصی و مذاکره مستقیم  مسئولین  برج ها و پروژه های ساختمانی مشهد مقدس

 با تولیدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساختمانی کشور

  زمـان: 19  و 20  شهریورماه1392                       

مکان: هتل توریست توس مشهد مقدس


  در راستای حذف واسطه گری با رویکرد ترویج  فرهنگ استانداردسازی و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و سازندگان پروژه ها ششمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم مسئولین برج ها و پروژه های ساختمانی مشهد مقدس با تولیدکنندگان و شرکت های فعال مصالح و تجهیزات ساختمانی کشور در 19 و20 شهریور ماه در هتل پارسان توریست توس با حضور بیش از 40 شرکت تولیدکننده به طور باشکوهی برگزار گردید.