• 1243
  • 1244
  • 1246

– هفدهمین مذاکرات ویژه مجریان برج ها،پروژه های بزرگ شاخص و شخصی سازان لوکس منتخب در حال احداث مشهد با برندهای مصالح و تجهیزات مدرن صنعت ساختمان کشور

 

زمـان :   10 آبان ماه 1394 

مـکان: هتل توریست توس

 


هفدهمین مذاکرات  تخصصی به صورت ویژه برای مجریان برج ها و پروژه های بزرگ شاخص وکارفرمایان پروژه های شخصی سازلوکس و منتخب درحال احداث مشهد مقدس در عصر یکشنبه مورخ 10 آبان ماه 1394 در محل هتل توریست توس مشهد مقدس به صرف ضیافت عصرانه برگزار خواهد شد، در این مذاکرات خصوصی از هرنوع برند مصالح وتجهیزات فقط یک شرکت معتبر میتواند از این فرصت منحصر به فرد و سودمند استفاده نماید و صاحب میز مذاکره اختصاصی شود.

 میهمانان ویژه این ضیافت عصرانه شامل، مجریان برج ها و پروژه های بزرگ و شاخص فعال درحال ساخت مجریان پروژه های مسکونی، تجاری، منتخب شخصی ساز، مجریان پروژه هتل ها و هتل آپارتمانهای درحال ساخت محدوده حرم مطهر مشهد مقدس می باشند، که برای چندمین بار به شکل رسمی توسط مجموعه ارگ طی دعوتنامه اختصاصی در این ضیافت عصرانه به شکل دوستانه به جهت مذاکره مستقیم با برندهای معتبر مصالح  و تجهیزات مدرن صنعت ساختمان  کشور حضور قطعی داشتند .