• 1243
  • 1244
  • 1246

پانزدهمین ضیافت اختصاصی مدیران اجرایی برج ها و پروژه های بزرگ درحال احداث مشهدبا 30برند

تامین کننده معتبرمصالح و تجهیزات صنعت ساختمان کشور


زمـان :  27 خـردادماه 1394

مکان: زیباترین تالار و باغسرای شرق کشور (آنـدریا )

 

 این ضیافت اختصاصی ویژه مدیران ارشد و اجرایی برج ها و پروژه های بزرگ درحال احداث مشهد مقدس با 30 برند انحصاری تأمین کننده معتبر مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان کشور در راستای مذاکرات دوستانه ،حذف واسطه گری، معرفی برندهای تأمین کننده معتبرمصالح  و تجهیزات برج ها و پروژه های بزرگ مشهد  مورخ 27خردادماه سال جاری در زیباترین تالار و باغسرای شرق کشور ( آنـدریا ) واقع در ابتدای محور شانـدیز از ساعت 17 الی 22 به  صرف ضیافت عصرانه و شام نموده است .

 میهمانان خصوصی این ضیافت شامل مدیران ارشد ومدیران اجرایی برج های بلند مرتبه ، پروژه های بزرگ مسکونی، تجاری، اداری درحال ساخت، هتلهای درحال ساخت مشهد مقدس میباشند، که برای چندمین بار به

شکل رسمی توسط مجموعه ارگ طی دعوتنامه اختصاصی دراین ضیافت تشریفاتی عصرانه وشام به شکل دوستانه به جهت مذاکره مستقیم با 30 برند معتبر مصالح وتجهیزات ساختمانی کشور حضور داشتند.