• 1243
  • 1244
  • 1246

پنـجمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیدکنندگان وشرکتهای فعال مصالح وتجهیزات ساختمانی

با مسئولین پروژه های درحال احداث خراسان رضوی و شمالی

 

زمـان:  9 و10 آذرماه 1391

مکان: مجتمع کوه سرمشهد


      تجربه چهار دور برگزاری نشست های تخصصی با ررویکرد ترویج فرهنگ استاندارد سازی و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و سازندگان پروژه ها و استقبال پر شور تولیدکنندگان از این روش نشست ها ما را بر آن داشت که پنجمین نشست را بدون هیچ گونه نقصی به طور با شکوه در مجتمع بزرگ کوه سر برگزار نمائیم.

دراین نشست 35 شرکت  و تولیدکننده فعال و مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد و مرغوب حضور فعال داشتند.  در دومین روز این نشست تخصصی جناب آقای مهندس شیر محمدی  ریاست محترم شورای اسلامی شهر مشهد و هیئت همراه طی بازدید از تمامی میزگردهای تخصصی با سخنرانی ویژه ما را به توسعه و تداوم این کار دلگرم نمودند .

این نشست تخصصی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان  خراسان شمالی  برگزار گردید.