• 1243
  • 1244
  • 1246

چـهاردهمین مذاکرات ویـژه کارفرمایان 308 پروژه لوکس شخصی ساز منتخب در مراحل دیوارچینی و گچ خاک مشهد با تأمین کنندگان معتبر مصالح و تجهیزات ساختمانی

 

زمـان :  16 دی مـــاه   1393        

 مـکان: بـرج بانک صادرات 

 

 این نشست مورخ 16 دیماه  1393در برج بانک صادرت( میدان جانباز) برگزارشده است.که در این ضیافت عصرانه تمدیدات ویژه ای برای معرفی هدفمند شرکتهای معتبر حاضر در این نشست تخصصی به پروژه سازان بزرگ مهیا شده که در نوع خود منحصربه فرد می باشد.