• 1243
  • 1244
  • 1246

یـازدهمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم با مدیران 1000پروژه ساختمانی لوکس و منتخب مشهد با تأمین کنندگان معتبر مصالح وتجهیزات ساختمانی کشور (حضور انحصاری و بدون رقیب)

 

زمـان :  27 خـرداد 1393         

مـکان: هتل توریست توس

 

 

این نشست مورخ 27خردادماه در هتل توریست توس برگزار می گردد، پروژه های  منتخب از طریق سامانه  مرکزآمار و اطلاعات به روز پروژه های درحال احداث ساختمانی سامانه www.argit.ir انتخاب شده است.

یکی از بهترین ویژگی های این نشست تخصصی، انحصاری بودن آن بود، یعنی از هر نوع مصالح و تجهیزات ساختمانی فقط یک شرکت معتبر میتوانست از این فرصت استفاده نماید و برای معرفی، و فروش محصول خود و انعقاد قراردادهای تأمین مصالح  و تجهیزات به پروژه های ساختمانی مورد نظر اقدام نماید.

و همچنین ارائه بانک آمار و اطلاعات دقیق پروژه های دعوت شده توسط ارگ میباشد که این امر باعث شدشرکت کنندگان بعد از نشست بتوانند با تمامی مدیران پروژه های دعوت شده ارتباط مستقیم برقرار نمایید.