Read More

چرا لاکمیت؟

  مقدمه: از آنجائیکه یکی از بخش های مجموعه صنعت ساختمان ارگ معتبر ترین مرکز بانک آمار، اطلاعات و تصاویر به روز پروژه های درحال احداث مشهد می باشد و بیش از 5000 اطلاعات پروژه ها در این مرکز به روز رسانی میگردد و بخش مهمی از این پروژه ها در حال لوکس سازی می […]

Read More

ثبت نام اینترنتی نشست لاکچری سازان مشهد مقدس

شرایط حضور و خدمات نشست  + همراه با فضاهای VIP جهت مذاکرات برای هرشـرکت یک میـزاختصاصی مـذاکره هشـــت نفره جهت نـشست همراه با تابلوی رومیـزی شامل نام شرکت، لوگو وشــماره میــزدرنظـرگرفتـه شـده است. برای هرشرکت تعداد 30 دعوت نامه لوکس اختصاصی با چـاپ آرم و لوگـو درنظرگرفتـه شده که برای دعوت از مشتریان مخصـوص آنان […]

Read More

هشدار…مراقب شرکتهای کپی بردار باشید..!

مجموعه ارگ با 15سال تجربه وتخصص بعنوان بنیانگذار برگزاری سلسله نشستهای تخصصی ومذاکرات مستقیم صنعت ساختمان و تنها مرکز معتبر آمار ،اطلاعات وتصاویربه روز پروژه های ساختمانی درحال احداث مشهد می باشد وهیچ نمایندگی درمشهد وکشور ندارد. لذا مدتیست برخی شرکتهای کپی برداروسود جواقدام به تقلید از روشهای مجموعه ارگ  نموده اند .. لذا ازتمامی […]